Stiahnutie z trhu: Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml sol inj (striek.inj.skl.napl.) 10x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml
Názov produktu
Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml sol inj (striek.inj.skl.napl.) 10x1 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0281/90-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96988
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml sol inj 10x1 ml/9,5 KU (striek.inj.skl.napl.)

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: potenciálne riziko, že niektoré injekčné striekačky môžu byť prázdne.

čísla šarží: 8297, 8297A, 8297AA, 8297AB

V súčasnosti je liek na slovenskom trhu dlhodobo nedostupný a z toho dôvodu nie je možná výmena lieku za inú šaržu. Je potrebné, aby pacient kontaktoval svojho lekára a poradil sa ohľadom nasledujúcej liečby.


Dňa 7. 2. 2023 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 7. 2. 2023.

OZNÁMENIE

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml, sol inj 10x1 ml/9,5 KU (striek.inj.skl.napl.)

kód ŠÚKL: 96988
čísla šarží: 8297, 8297A, 8297AA, 8297AB
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
(ďalej len držiteľ): Mylan IRE Healthcare Limited, Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Írsko

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedené šarže lieku Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml, sol inj 10x1 ml/9,5 KU (striek.inj.skl.napl.) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární, zdravotníckych zariadení a pacientov, Rozhodnutím č. R/321/2023 z dôvodu potenciálneho rizika, že niektoré injekčné striekačky môžu byť prázdne.

PharmDr. Peter Potúček PhD., MSc. riaditeľ
 

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)