Stiahnutie z trhu: Everio 25 mikrogramov/125 mikrogramov sus inh (nád.tlak.Al) 1x120 dávok

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Everio 25 mikrogramov/125 mikrogramov
Názov produktu
Everio 25 mikrogramov/125 mikrogramov sus inh (nád.tlak.Al) 1x120 dávok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0085/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0925D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Everio 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al)
Držiteľ rozhodnutia

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: potenciálne riziko neintegrity primárneho obalu.

číslo šarže: 1071021

Stiahnutie z trhu z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. 

Pacientom, ktorí predmetné šarže užívajú, nehrozí riziko pri užívaní lieku, prerušenie liečby sa preto neodporúča.

 


Dňa 11. 2. 2022 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 11. 2. 2022.

OZNÁMENIE

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

Everio 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia
v tlakovom obale sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al)

kód ŠÚKL: 0925D
číslo šarže: 1071021
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
(ďalej len držiteľ): Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika.

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedenú šaržu lieku Everio 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení Rozhodnutím č. R/198/2022 z dôvodu potenciálneho rizika neintegrity primárneho obalu.

PharmDr. Peter Potúček PhD., MSc. riaditeľ
 

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)