Stiahnutie z trhu: ENDIEX cps dur 200 mg (blister PVC/Al) 1x60 ks


ENDIEX
Názov produktu
ENDIEX cps dur 200 mg (blister PVC/Al) 1x60 ks
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0522/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6350C
Názov produktu podľa ŠÚKL
ENDIEX cps dur 60x200 mg (blister PVC/Al)


Dôvodom stiahnutia z trhu je: nesprávny EAN kód na vonkajšom obale lieku

Stiahnutie šarže 2060519

Dátum oznamu: 26. 8. 2019
(Dátum oznamu je dátum oznámenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o stiahnutí lieku z trhu)

OZNÁMENIE o stiahnutí lieku z trhu

Názov lieku: ENDIEX, cps dur 60x200 mg (blister PVC/Al)

KÓD ŠÚKL: 6350C

ČÍSLO ŠARŽE: 2060519

Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: sanofi-aventis Slovakia s.r.o., PharmDr. Katarína Podhorová, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedenú šarže lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností a lekární Rozhodnutím R/262/2019. Dôvodom stiahnutia predmetnej šarže lieku z trhu je nesprávny EAN kód na vonkajšom obale lieku.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD.
riaditeľka
 

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.