Stiahnutie z trhu: ELENIUM tbl obd 10 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ELENIUM
Názov produktu
ELENIUM tbl obd 10 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0019/73-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40564
Názov produktu podľa ŠÚKL
ELENIUM tbl obd 20x10 mg (blis.PVC/Al)

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: nesúlad so špecifikáciou v parametri – uvoľňovanie účinnej látky.

Dostupnosť liečby týmto nariadením ohrozená nie je, na trhu sú dostupné iné šarže tohto lieku.

číslo šarže: 31120, 41120


Dňa 25. 7. 2022 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 25. 7. 2022.

OZNÁMENIE

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

ELENIUM, tbl obd 20x10 mg (blis.PVC/Al)

kód ŠÚKL
40564
číslo šarže: 31120, 41120
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
(ďalej len držiteľ): Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" Spółka Akcyjna, ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, Poľsko

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedené šarže lieku ELENIUM, tbl obd 20x10 mg (blis.PVC/Al) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení Rozhodnutím č. R/848/2022, z dôvodu nesúladu so špecifikáciou v parametri – uvoľňovanie účinnej látky.

PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc.
riaditeľ
 

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)