Stiahnutie z trhu: Cinacalcet Reddy 30 mg tbl flm (blis.PVC/Aclar/Al) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cinacalcet Reddy 30 mg
Názov produktu
Cinacalcet Reddy 30 mg tbl flm (blis.PVC/Aclar/Al) 1x28 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0272/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8929D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cinacalcet Reddy 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x30 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: prítomnosť nitrozoamínovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit.

číslo šarže:    B2203639

Na trhu sú dostupné iné lieky s obsahom rovnakého liečiva. Rozhodnutie o vhodnej liečbe musí stanoviť lekár.


Dňa 20. 6. 2024 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 20. 6. 2024.

OZNÁMENIE  

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku 

Cinacalcet Reddy 30 mg filmom obalené tablety, tbl flm 28x30 mg (blis.PVC/Aclar/Al)

kód ŠÚKL:    8929D
číslo šarže:    B2203639

držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: (ďalej len držiteľ):    Reddy Holding GmbH, Kobelweg 95, Augsburg, Nemecko

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedenú šaržu lieku  Cinacalcet Reddy 30 mg filmom obalené tablety, tbl flm 28x30 mg (blis.PVC/Aclar/Al) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení, Rozhodnutím č. 2024/16075  z dôvodu prítomnosti  nitrozoamínovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit.

Mgr. Roman Dorčík        
 riaditeľ

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)