Stiahnutie z trhu: CHOLAGOL gto por (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml


CHOLAGOL
Názov produktu
CHOLAGOL gto por (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
43/0322/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00699
Názov produktu podľa ŠÚKL
CHOLAGOL gto por 1x10 ml (fľ.skl.hnedá)


Dôvodom stiahnutia z trhu je: Zmena v registrácii - skrátenie času použiteľnosti lieku z 36 mesiacov na 24 mesiacov.

Stiahnuté šarže: 3B501086, 3D503063

 

Dátum oznamu: 27. 10. 2017
(Dátum oznamu je dátum oznámenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o stiahnutí lieku z trhu)

O Z N Á M E N I E

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 362/2011 Z. z.), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

CHOLAGOL, gto por 1x10 ml (fľ.skl.hnedá)

kód ŠÚKL: 00699

číslo šarže: 3B501086, 3D503063

držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika
zastúpeného jeho splnomocneným zástupcom v SR, TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., PharmDr. Slavomír Strašík, Teslova 26, 821 02 Bratislava

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedené šarže lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností a lekární Rozhodnutím 17/5716. Dôvodom stiahnutia predmetných šarží lieku z trhu je zmena v registrácii - skrátenie času použiteľnosti lieku z 36 mesiacov na 24 mesiacov.


PharmDr. Zuzana Baťová PhD.
riaditeľka
 

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.