Stiahnutie z trhu: Beloderm lotion liq der 25 mg (fľ.PE) 1x50 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Beloderm lotion
Názov produktu
Beloderm lotion liq der 25 mg (fľ.PE) 1x50 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0876/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02284
Názov produktu podľa ŠÚKL
Beloderm lotion liq der 1x50 ml/25mg (fľ.PE)
Držiteľ rozhodnutia


Dôvodom stiahnutia z trhu je: Nesúlad so špecifikáciou lieku v parametri - pH.

Stiahnutá šarža: 02284

 

Dátum oznamu: 1. 2. 2018
(Dátum oznamu je dátum oznámenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o stiahnutí lieku z trhu)

O Z N Á M E N I E

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 362/2011 Z. z.), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

Beloderm lotion, liq der 1x50 ml/25mg (fľ.PE)
kód ŠÚKL: 02284
číslo šarže: 28206087

držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: Belupo, s.r.o., ul. Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedenú šaržu lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností a lekární, Rozhodnutím 18/642. Dôvodom stiahnutia predmetnej šarže lieku z trhu je nesúlad so špecifikáciou lieku v parametri - pH.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD.
riaditeľka
 

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.