Skončenie dodávok: Zoledronic acid Mylan 4 mg/5 ml infúzny koncentrát con inf (liek.inj.skl.) 1x5 ml


Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/786/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2540A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zoledronic acid Mylan 4 mg/5 ml infúzny koncentrát con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD30.9.2021

Dátum oznamu: 2. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.