Skončenie dodávok: ZODAC SIR sir (liek. skl. hnedá) 1x100 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZODAC SIR
Názov produktu
ZODAC SIR sir (liek. skl. hnedá) 1x100 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0376/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15926
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZODAC SIR sir 1x100 ml (fľ.skl.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD31.11.2018

Dátum oznamu: 27. 9. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.