Skončenie dodávok: ZOCOR 40 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZOCOR 40 mg
Názov produktu
ZOCOR 40 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0042/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97925
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZOCOR 40 mg tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD15.12.2017

Dátum oznamu: 11. 10. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.