Skončenie dodávok: ZIAGEN 300 mg tbl flm (blis.) 1x60 ks


Názov produktu
ZIAGEN 300 mg tbl flm (blis.) 1x60 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/99/112/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58396
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ziagen 300 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/alu)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2019

Dátum oznamu: 7. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.