Skončenie dodávok: Zenaro 0,5 mg/ml sirup sir (fľ.skl.hnedá) 1x200 ml


Názov produktu
Zenaro 0,5 mg/ml sirup sir (fľ.skl.hnedá) 1x200 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0750/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30100
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zenaro 0,5 mg/ml sirup sir 1x200 ml (fľ.skl.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD31.12.2018

Dátum oznamu: 27. 9. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.