Skončenie dodávok: Voltaren Retard 100 tbl plg 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Voltaren Retard 100
Názov produktu
Voltaren Retard 100 tbl plg 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0247/80-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87521
Názov produktu podľa ŠÚKL
Voltaren Retard 100 tbl plg 30x100 mg
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 6.4.2022.


Dňa 4. 4. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 6. 4. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)