Skončenie dodávok: Visera 10 mg/ml con inf (liek.inj.skl.) 1x1 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Visera 10 mg/ml
Názov produktu
Visera 10 mg/ml con inf (liek.inj.skl.) 1x1 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0212/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50570
Názov produktu podľa ŠÚKL
Visera 10 mg/ml con inf 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2019

Dátum oznamu: 26. 9. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.