Skončenie dodávok: Viagra tbl flm 25 mg (blis.PVC/Al- škatuľka) 1x4 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Viagra
Názov produktu
Viagra tbl flm 25 mg (blis.PVC/Al- škatuľka) 1x4 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/98/077/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28428
Názov produktu podľa ŠÚKL
Viagra 25 mg filmom obalené tablety tbl flm 4x25 mg (blis.PVC/Al - v škatuľke)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD2.3.2019

Dátum oznamu: 16. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.