Skončenie dodávok: VELCADE 3,5 mg plv ino 3,5 mg (liek.inj.skl.) 1x1 lag


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VELCADE 3,5 mg
Názov produktu
VELCADE 3,5 mg plv ino 3,5 mg (liek.inj.skl.) 1x1 lag
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/04/274/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40531
Názov produktu podľa ŠÚKL
VELCADE 3,5 mg prášok na injekčný roztok plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.)

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 31.8.2022.


Dňa 2. 5. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 31. 8. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)