Skončenie dodávok: VALCYTE 450 mg tbl flm 60x450 mg (fľ.HDPE)


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VALCYTE 450 mg
Názov produktu
VALCYTE 450 mg tbl flm 60x450 mg (fľ.HDPE)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0131/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97249
Názov produktu podľa ŠÚKL
Valcyte 450 mg tbl flm 60x450 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD6.2.2018

Dátum oznamu: 6. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.