Skončenie dodávok: Trexan Neo 10 mg tablety tbl (obal HDPE s bezpeč. uzáv.) 1x100 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Trexan Neo 10 mg tablety
Názov produktu
Trexan Neo 10 mg tablety tbl (obal HDPE s bezpeč. uzáv.) 1x100 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0473/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1605C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Trexan Neo 10 mg tablety tbl 100x10 mg (obal HDPE s bezpečnost.uzáv.)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 23.5.2023.


Dňa 25. 5. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 23. 5. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)