Skončenie dodávok: TOVIAZ 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 8 mg (blister Al/Al) 10x10 ks (100 ks)


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TOVIAZ 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Názov produktu
TOVIAZ 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 8 mg (blister Al/Al) 10x10 ks (100 ks)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/386/018
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
79328
Názov produktu podľa ŠÚKL
TOVIAZ 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 100x8 mg (blister Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 28.2.2022.


Dňa 13. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 28. 2. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)