Skončenie dodávok: Telzir 700 mg filmom obalené tablety tbl flm 700 mg (fľ. HDPE) 1x60 ks


Názov produktu
Telzir 700 mg filmom obalené tablety tbl flm 700 mg (fľ. HDPE) 1x60 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/04/282/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41929
Názov produktu podľa ŠÚKL
Telzir 700 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x700 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2019

Dátum oznamu: 11. 10. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.