Skončenie dodávok: Tasmar 100 mg tbl flm (fľ.skl.) 1x100 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tasmar 100 mg
Názov produktu
Tasmar 100 mg tbl flm (fľ.skl.) 1x100 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/97/044/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56174
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tasmar 100 mg filmom obalená tableta tbl flm 100x100 mg (fľ.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 30.9.2022.


Dňa 23. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 30. 9. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)