Skončenie dodávok: STALEMED 100 mg/25 mg/200 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x100 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

STALEMED 100 mg/25 mg/200 mg
Názov produktu
STALEMED 100 mg/25 mg/200 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x100 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
27/0356/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1970B
Názov produktu podľa ŠÚKL
STALEMED 100 mg/25 mg/200 mg tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2019

Dátum oznamu: 3. 10. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.