Skončenie dodávok: STALEMED 100 mg/25 mg/200 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x100 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

STALEMED 100 mg/25 mg/200 mg
Názov produktu
STALEMED 100 mg/25 mg/200 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x100 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1970B
Názov produktu podľa ŠÚKL
STALEMED 100 mg/25 mg/200 mg tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2019

Dátum oznamu: 3. 10. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.