Skončenie dodávok: SPASMOPAN sup (fólia Al) 1x5 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SPASMOPAN
Názov produktu
SPASMOPAN sup (fólia Al) 1x5 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
73/0196/87-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91261
Názov produktu podľa ŠÚKL
SPASMOPAN sup 1x5 (fólia Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD31.10.2018

Dátum oznamu: 20. 8. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.