Skončenie dodávok: SOLU-MEDROL 250 mg plv iol 1x250 mg+4 ml solv. (1x dvojkomorová Act-O-Vial) 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SOLU-MEDROL 250 mg
Názov produktu
SOLU-MEDROL 250 mg plv iol 1x250 mg+4 ml solv. (1x dvojkomorová Act-O-Vial) 1x1 set
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0180/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94882
Názov produktu podľa ŠÚKL
SOLU-MEDROL 250 mg plv iol 1x250 mg+4 ml solv. (1x dvojkomorová Act-O-Vial)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 21.3.2023.


Dňa 17. 3. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 21. 3. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)