Skončenie dodávok: Sentacurin 5 mg tbl flm (blis.) 3x10 ks (30 ks)


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sentacurin 5 mg
Názov produktu
Sentacurin 5 mg tbl flm (blis.) 3x10 ks (30 ks)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
73/0082/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9836A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sentacurin 5 mg tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2018

Dátum oznamu: 30. 10. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.