Skončenie dodávok: RUZEB 5 mg/10 mg tbl (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x28 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RUZEB 5 mg/10 mg
Názov produktu
RUZEB 5 mg/10 mg tbl (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0130/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7610C
Názov produktu podľa ŠÚKL
RUZEB 5 mg/10 mg tbl 28x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 30.9.2022.


Dňa 13. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 30. 9. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)