Skončenie dodávok: RIBOMUNYL tbl 1x20 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RIBOMUNYL
Názov produktu
RIBOMUNYL tbl 1x20 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0002/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
55676
Názov produktu podľa ŠÚKL
RIBOMUNYL tbl 20
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD31.12.2017

Dátum oznamu: 27. 10. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.