Skončenie dodávok: RIBOMUNYL gra por (vrecúška) 20x500 mg


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RIBOMUNYL
Názov produktu
RIBOMUNYL gra por (vrecúška) 20x500 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/1057/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98189
Názov produktu podľa ŠÚKL
RIBOMUNYL gra por 20x500 mg
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD31.12.2017

Dátum oznamu: 27. 10. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.