Skončenie dodávok: Retrovir 250 mg cps 250 mg (blis.PVC/Al) 1x40 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Retrovir 250 mg
Názov produktu
Retrovir 250 mg cps 250 mg (blis.PVC/Al) 1x40 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0151/88-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14102
Názov produktu podľa ŠÚKL
Retrovir 250 mg cps 40x250 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2019

Dátum oznamu: 7. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.