Skončenie dodávok: Quinapril - Teva 5 mg tbl flm 5 mg 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Quinapril - Teva 5 mg
Názov produktu
Quinapril - Teva 5 mg tbl flm 5 mg 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0046/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
42751
Názov produktu podľa ŠÚKL
Quinapril - Teva 5 mg tbl flm 30x5 mg
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD15.10.2018

Dátum oznamu: 3. 8. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.