Skončenie dodávok: PROVERA 5 mg tbl (liek.) 1x24 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PROVERA 5 mg
Názov produktu
PROVERA 5 mg tbl (liek.) 1x24 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
54/0119/86-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91231
Názov produktu podľa ŠÚKL
PROVERA 5 mg tbl 24x5 mg (liek.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.10.2018

Dátum oznamu: 2. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.