Skončenie dodávok: Pregabalin Teva 150 mg cps dur (blis.PVC/Al) 1x56 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pregabalin Teva 150 mg
Názov produktu
Pregabalin Teva 150 mg cps dur (blis.PVC/Al) 1x56 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0271/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4921B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pregabalin Teva 150 mg cps dur 56x150 mg (blis.PVC/Al)


Predpokladaný dátum OD1.2.2018

Dátum oznamu: 28. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.