Skončenie dodávok: Pragiola 150 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.) 1x60 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pragiola 150 mg tvrdé kapsuly
Názov produktu
Pragiola 150 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.) 1x60 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0137/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4029B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pragiola 150 mg tvrdé kapsuly cps dur 60x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD4.12.2017

Dátum oznamu: 31. 10. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.