Skončenie dodávok: Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.Al/Al) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly
Názov produktu
Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.Al/Al) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/442/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50508
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly cps dur 30x1x110 mg (blis.Al/Al)

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 1.8.2023.


Dňa 22. 5. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 8. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)