Skončenie dodávok: PEGINTRON 150 mikrogramov prášok a rozp. v pere plv ipl 4x150 ug (4x napl.skl.pero+ 4x ihla+ 8x čist.tampon) 1x1 set


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PEGINTRON 150 mikrogramov prášok a rozp. v pere
Názov produktu
PEGINTRON 150 mikrogramov prášok a rozp. v pere plv ipl 4x150 ug (4x napl.skl.pero+ 4x ihla+ 8x čist.tampon) 1x1 set
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/131/048
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95708
Názov produktu podľa ŠÚKL
PegIntron 150 mikrogramov, prášok a rozp. na inj. roztok naplnené v injekčnom pere plv ipl 4x150 ug (4x napl.skl.pero+ 4x ihla+ 8x čist.tampon)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD31.12.2017

Dátum oznamu: 11. 10. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.