Skončenie dodávok: Pegasys 180 mikrogramov sol inj 1x0,5 ml (injekčný roztok v naplnenom pere)


Názov produktu
Pegasys 180 mikrogramov sol inj 1x0,5 ml (injekčný roztok v naplnenom pere)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/221/014
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
09725
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pegasys 180 mikrogramov injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x0,5 ml (pero napln.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2018

Dátum oznamu: 29. 9. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.