Skončenie dodávok: PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml sus por (fľ.skl. hnedá+8 ml aplikátor-povolenie uvádzať na trh končí dňa 28.02.2023) 1x100 ml


PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml
Názov produktu
PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml sus por (fľ.skl. hnedá+8 ml aplikátor-povolenie uvádzať na trh končí dňa 28.02.2023) 1x100 ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0261/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9989C
Názov produktu podľa ŠÚKL
PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml sus por 1x100 ml (fľ.skl. hnedá+8 ml aplikátor-povolenie uvádzať na trh končí dňa 28.02.2023)

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 16.9.2022.


Dňa 19. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 16. 9. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)