Skončenie dodávok: Paclitaxel Mylan 6 mg/ml con inf 30 mg (liek.inj.skl.) 1x5 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Paclitaxel Mylan 6 mg/ml
Názov produktu
Paclitaxel Mylan 6 mg/ml con inf 30 mg (liek.inj.skl.) 1x5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0071/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
38518
Názov produktu podľa ŠÚKL
Paclitaxel Mylan 6 mg/ml con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 30.9.2022.


Dňa 12. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 30. 9. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)