Skončenie dodávok: Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekčný roztok sol inj 0,25 mg (striek.inj.skl.napl.) 1x0,5 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekčný roztok
Názov produktu
Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekčný roztok sol inj 0,25 mg (striek.inj.skl.napl.) 1x0,5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/130/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
05981
Názov produktu podľa ŠÚKL
Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekčný roztok sol inj 1x0,5 ml/0,25 mg (striek.inj.skl.napl.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD15.1.2019

Dátum oznamu: 5. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.