Skončenie dodávok: NutropinAq 10mg/2 ml (30 IU), injekčný roztok sol inj (skl.náplň) 3x2 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NutropinAq 10mg/2 ml (30 IU), injekčný roztok
Názov produktu
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/164/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40800
Názov produktu podľa ŠÚKL
NutropinAq 10mg/2 ml (30 IU), injekčný roztok sol inj 3x2 ml (skl.náplň)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 10.4.2024.


Dňa 9. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 10. 4. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)