Skončenie dodávok: Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok plv ino (liek.inj.skl.) 1x5 lag


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok
Názov produktu
Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok plv ino (liek.inj.skl.) 1x5 lag
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0340/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89662
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok plv ino 5x40 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 24.10.2022.


Dňa 20. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 24. 10. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)