Skončenie dodávok: MYCO-DECIDIN sol der (fľ.skl.hnedá) 1x25 ml


MYCO-DECIDIN
Názov produktu
MYCO-DECIDIN sol der (fľ.skl.hnedá) 1x25 ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
26/0251/73-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02772
Názov produktu podľa ŠÚKL
Myco-Decidin sol der 1x25 ml (fľ.skl.hnedá)


Predpokladaný dátum OD1.11.2017

Dátum oznamu: 29. 9. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.