Skončenie dodávok: MINISISTON tbl obd (blis.) 3x21 ks (63 ks)


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MINISISTON
Názov produktu
MINISISTON tbl obd (blis.) 3x21 ks (63 ks)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0224/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
78246
Názov produktu podľa ŠÚKL
Minisiston tbl obd 3x21 (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.10.2018

Dátum oznamu: 19. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.