Skončenie dodávok: MICROGYNON tbl obd (blis.Al/PVC) 3x21 ks (63 ks)


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MICROGYNON
Názov produktu
MICROGYNON tbl obd (blis.Al/PVC) 3x21 ks (63 ks)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0349/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
60002
Názov produktu podľa ŠÚKL
Microgynon tbl obd 3x21 (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD20.9.2018

Dátum oznamu: 19. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.