Skončenie dodávok: Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok sol ira (pero napl.) 1x0,45 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok
Názov produktu
Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok sol ira (pero napl.) 1x0,45 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0011/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8939A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere sol ira 1x0,45 ml/22,5 mg (pero napl.)


Predpokladaný dátum OD30.3.2019

Dátum oznamu: 14. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.