Skončenie dodávok: Metformin Mylan XR 750 mg tbl plg (blis.Al/PVC) 1x60 ks

Názov produktu
Metformin Mylan XR 750 mg tbl plg (blis.Al/PVC) 1x60 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0240/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0726B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metformin Mylan XR 750 mg tbl plg 60x750 mg (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 31.3.2024.


Dňa 8. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 31. 3. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)