Skončenie dodávok: Metastron sol inj 1x4 ml/150 MBq (liek.inj.)


Názov produktu
Metastron sol inj 1x4 ml/150 MBq (liek.inj.)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
88/0061/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66455
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metastron sol inj 1x4 ml/150 MBq (liek.inj.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD8.2.2019

Dátum oznamu: 9. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.