Skončenie dodávok: Loscomb 50 mg/12,5 mg tbl flm 1x28 ks


Názov produktu
Loscomb 50 mg/12,5 mg tbl flm 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0601/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80847
Názov produktu podľa ŠÚKL
Loscomb 50 mg/12,5 mg tbl flm 28x50 mg/12,5 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)


Predpokladaný dátum OD30.1.2018

Dátum oznamu: 16. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.