Skončenie dodávok: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva tbl flm (fľ.HDPE) 150 mg/37,5 mg/200 mg 1x100 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva
Názov produktu
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva tbl flm (fľ.HDPE) 150 mg/37,5 mg/200 mg 1x100 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
27/0314/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1372B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE)


Predpokladaný dátum OD1.2.2018

Dátum oznamu: 28. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.