Skončenie dodávok: Kivexa 600 mg/300 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Kivexa 600 mg/300 mg
Názov produktu
Kivexa 600 mg/300 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/04/298/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
42714
Názov produktu podľa ŠÚKL
Kivexa 600 mg/300 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x600 mg/300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2019

Dátum oznamu: 7. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.